• info@mzuri.pl

Plik - Protokół zdawczo - odbiorczy

Po zakończeniu okresu najmu chciałabyś by najemca oddał ci mieszkanie w stanie niepogorszonym. Protokół – również stanowiący integralną część umowy najmu – szczegółowo ewidencjonuje stan mieszkania w dniu, w którym przekazujesz je najemcy. Pozwoli to uniknąć sporów dotyczących tego, czy najemca jest odpowiedzialny za zniszczenia, które zauważyłaś odbierając mieszkanie.

 

 

Szanowni Państwo.

Dokument przesyłany jest drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres mail, po zatwierdzeniu płatności. 

W przypadku nieotrzymania na mailową skrzynkę odbiorczą zamówionego pliku w ciągu 48h prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

W sytuacji braku zakupionego pliku zarówno w skrzynce odbiorczej jak i folderze SPAM, prosimy o pilny kontakt pod adresem sklep@mzuri.pl

Informujemy również, że zamówienia realizowane są w ciągu 7 dni.  

 

 

 

Cena brutto: 24.6 zł


Plik - Protokół zdawczo - odbiorczy